Generating PDF...

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE PENTRU PROFESORI

Prin acest instrument de autoevaluare1 interactiv şi gratuit, dorim să vă ajutăm să reflectaţi asupra practicii dvs. de predare şi să planificaţi dezvoltarea dvs. profesională. După ce răspundeţi la întrebări, veţi primi feedback în legătură cu următoarele:

1. varietatea instrumentelor, tehnologiilor şi materialelor pe care le folosiţi în predare;

2. varietatea metodelor şi strategiilor folosite în predare;

3. modalităţile prin care comunicaţi cu elevii pentru a genera noi cunoştinţe.

Vă ia numai zece minute să răspundeţi la întrebări.

Întrucât proiectul de faţă a fost dezvoltat în cadrul unui proiect de dezvoltare şcolară Erasmus+, o să salvăm răspunsurile şi datele furnizate ANONIM în scopuri de cercetare. Puteţi citi mai multe despre cercetarea noastră aici.
Nu sunt salvate/colectate adresele IP sau orice alte date care vă identifică.
1Acest instrument de evaluare se bazează pe modelul descris în cartea lui Pamela Burnard: Creativitatea muzicală în practică (Oxford University Press, 2012)."

Vă rugăm să reflectaţi asupra practicilor dvs. de predare şi pentru fiecare afirmaţie să alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi cel mai potrivit.
Numărul întrebărilor
6/33
De unde sunteţi?
1. La orele mele, elevii lucrează în grupe.
           
2. Folosesc metoda "flipped classroom" ("clasa inversată").
           
3. Invit elevii să formuleze întrebări legate de subiect/lecţia studiată.
           
4. Petrec cea mai mare parte a timpului de la clasă cu instruire directă şi predare.
           
5. În predare mă bazez pe manuale, caiete de lucru, etc.
           
6. Folosesc materiale vizuale pentru demonstraţii.
           
Următor >
7. Folosesc jocuri de rol şi/sau educaţie prin teatru.
           
8. Îmbin ştiinţa şi arta în predare.
           
9. Încurajez copii să se ajute reciproc şi să înveţe unii de la alţii.
           
10. Mă comport ca mentor, facilitând astfel învăţarea.
           
11. În procesul de predare fac referire la dezvoltările contemporane din societate.
           
12. Dezvolt în mod deliberat curiozitatea elevilor mei, apetitul lor faţă de descoperire.
           
< Înapoi
Următor >
13. Reinterpretez şi folosesc obiecte de uz zilnic ca instrumente didactice.
           
14. Împreună cu elevii mei realizăm proiecte.
           
15. Acord mai mul timp colaborării între elevi decât predării propiu-zise şi instruirii directe.
           
16. Cooperez cu profesorii de la alte discipline când mă pregătesc pentru ore.
           
17. Când predau, depăşesc graniţele disciplinare.
           
18. Folosesc jocuri în cadrul orelor.
           
< Înapoi
Următor >
19. Îmi încurajez elevii să identifice problema şi să caute soluţii singuri.
           
20. Ţin orele de curs în diferite spaţii, de ex. în aer liber, la alte locaţii.
           
21. În predare încerc să evit interferenţa cu alte discipline.
           
22. Invit specialişti din afara şcolii pentru a participa la orele mele (de ex. tâmplari, poliţişti, pompieri, muzicieni, artişti, etc.)
           
23. Pe baza tematicii pe care o învăţăm creăm obiecte/produse/opere de artă cu elevii mei.
           
24. Implic membrii de familie sau rudeIe elevilor în activităţile din clasă.
           
< Înapoi
Următor >
25. Rearanjez spaţiul de învăţare dacă subiectul sau tema studiată o solicită.
           
26. Folosesc mijloace TIC în predare, de ex. dispozitive mobile şi aplicaţii.
           
27. Clasa unde predau este aranjat frontal, de ex. băncile sunt aşezate în rânduri, iar catedra este în faţa clasei.
           
28. Implic elevii în (re)aranjarea spaţiului de învăţare conform exigenţelor lor.
           
29. Îmi sprijin elevii să utilizeze propriile lor dispozitive digitale în scopuri de învăţare.
           
30. Încurajez participarea copiilor în deciziile luate la nivelul şcolii.
           
< Înapoi
Următor >
31. Împreună cu clasa participăm la proiecte iniţiate de organizaţiile locale.
           
32. Folosesc diferite metode pentru a-mi evalua elevii (de ex. evaluare de grup, auto-evaluare, evaluarea portofoliului, evaluarea descriptivă, metoda stiloului verde).
           
33. Îmi îndemn elevii să înveţe prin memorizare.
           
E-mail
Data naşterii
Sexul*
Câţi ani de experienţă aveţi în predare?*
La ce tip de şcoală predaţi în momentul de faţă?*
       
Câţi elevi învaţă la şcoala unde lucraţi (în total)?*
Unde se situează şcoala dvs.? (tipul zonei)*
Câte cursuri gratuite au fost organizate în şcoala dvs./în zona şcolii în ultimeii 3 ani şcolari? (formare privind metode de predare avansate sau alternative)*Cod de verificare


< Înapoi