Generating PDF...

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE PENTRU PROFESORI

Prin acest instrument de autoevaluare1 interactiv şi gratuit, dorim să vă ajutăm să reflectaţi asupra practicii dvs. de predare şi să planificaţi dezvoltarea dvs. profesională. După ce răspundeţi la întrebări, veţi primi feedback în legătură cu următoarele:

1. varietatea instrumentelor, tehnologiilor şi materialelor pe care le folosiţi în predare;

2. varietatea metodelor şi strategiilor folosite în predare;

3. modalităţile prin care comunicaţi cu elevii pentru a genera noi cunoştinţe.

Vă ia numai zece minute să răspundeţi la întrebări.

Întrucât proiectul de faţă a fost dezvoltat în cadrul unui proiect de dezvoltare şcolară Erasmus+, o să salvăm răspunsurile şi datele furnizate ANONIM în scopuri de cercetare. Puteţi citi mai multe despre cercetarea noastră aici.
Nu sunt salvate/colectate adresele IP sau orice alte date care vă identifică.
1Acest instrument de evaluare se bazează pe modelul descris în cartea lui Pamela Burnard: Creativitatea muzicală în practică (Oxford University Press, 2012)."

Vă rugăm să reflectaţi asupra practicilor dvs. de predare şi pentru fiecare afirmaţie să alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi cel mai potrivit.
Numărul întrebărilor
6/33
De unde sunteţi?
1. Folosesc mijloace TIC în predare, de ex. dispozitive mobile şi aplicaţii.
           
2. Invit specialişti din afara şcolii pentru a participa la orele mele (de ex. tâmplari, poliţişti, pompieri, muzicieni, artişti, etc.)
           
3. Folosesc jocuri în cadrul orelor.
           
4. Implic membrii de familie sau rudeIe elevilor în activităţile din clasă.
           
5. Încurajez copii să se ajute reciproc şi să înveţe unii de la alţii.
           
6. Folosesc diferite metode pentru a-mi evalua elevii (de ex. evaluare de grup, auto-evaluare, evaluarea portofoliului, evaluarea descriptivă, metoda stiloului verde).
           
Următor >
7. Dezvolt în mod deliberat curiozitatea elevilor mei, apetitul lor faţă de descoperire.
           
8. Clasa unde predau este aranjat frontal, de ex. băncile sunt aşezate în rânduri, iar catedra este în faţa clasei.
           
9. Îmi îndemn elevii să înveţe prin memorizare.
           
10. Mă comport ca mentor, facilitând astfel învăţarea.
           
11. În procesul de predare fac referire la dezvoltările contemporane din societate.
           
12. Îmbin ştiinţa şi arta în predare.
           
< Înapoi
Următor >
13. La orele mele, elevii lucrează în grupe.
           
14. În predare mă bazez pe manuale, caiete de lucru, etc.
           
15. Când predau, depăşesc graniţele disciplinare.
           
16. Implic elevii în (re)aranjarea spaţiului de învăţare conform exigenţelor lor.
           
17. Cooperez cu profesorii de la alte discipline când mă pregătesc pentru ore.
           
18. Folosesc materiale vizuale pentru demonstraţii.
           
< Înapoi
Următor >
19. Îmi sprijin elevii să utilizeze propriile lor dispozitive digitale în scopuri de învăţare.
           
20. Încurajez participarea copiilor în deciziile luate la nivelul şcolii.
           
21. În predare încerc să evit interferenţa cu alte discipline.
           
22. Ţin orele de curs în diferite spaţii, de ex. în aer liber, la alte locaţii.
           
23. Invit elevii să formuleze întrebări legate de subiect/lecţia studiată.
           
24. Îmi încurajez elevii să identifice problema şi să caute soluţii singuri.
           
< Înapoi
Următor >
25. Folosesc jocuri de rol şi/sau educaţie prin teatru.
           
26. Acord mai mul timp colaborării între elevi decât predării propiu-zise şi instruirii directe.
           
27. Împreună cu clasa participăm la proiecte iniţiate de organizaţiile locale.
           
28. Pe baza tematicii pe care o învăţăm creăm obiecte/produse/opere de artă cu elevii mei.
           
29. Rearanjez spaţiul de învăţare dacă subiectul sau tema studiată o solicită.
           
30. Folosesc metoda "flipped classroom" ("clasa inversată").
           
< Înapoi
Următor >
31. Reinterpretez şi folosesc obiecte de uz zilnic ca instrumente didactice.
           
32. Împreună cu elevii mei realizăm proiecte.
           
33. Petrec cea mai mare parte a timpului de la clasă cu instruire directă şi predare.
           
E-mail
Data naşterii
Sexul*
Câţi ani de experienţă aveţi în predare?*
La ce tip de şcoală predaţi în momentul de faţă?*
       
Câţi elevi învaţă la şcoala unde lucraţi (în total)?*
Unde se situează şcoala dvs.? (tipul zonei)*
Câte cursuri gratuite au fost organizate în şcoala dvs./în zona şcolii în ultimeii 3 ani şcolari? (formare privind metode de predare avansate sau alternative)*Cod de verificare


< Înapoi