Generating PDF...

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE PENTRU PROFESORI

Prin acest instrument de autoevaluare1 interactiv şi gratuit, dorim să vă ajutăm să reflectaţi asupra practicii dvs. de predare şi să planificaţi dezvoltarea dvs. profesională. După ce răspundeţi la întrebări, veţi primi feedback în legătură cu următoarele:

1. varietatea instrumentelor, tehnologiilor şi materialelor pe care le folosiţi în predare;

2. varietatea metodelor şi strategiilor folosite în predare;

3. modalităţile prin care comunicaţi cu elevii pentru a genera noi cunoştinţe.

Vă ia numai zece minute să răspundeţi la întrebări.

Întrucât proiectul de faţă a fost dezvoltat în cadrul unui proiect de dezvoltare şcolară Erasmus+, o să salvăm răspunsurile şi datele furnizate ANONIM în scopuri de cercetare. Puteţi citi mai multe despre cercetarea noastră aici.
Nu sunt salvate/colectate adresele IP sau orice alte date care vă identifică.
1Acest instrument de evaluare se bazează pe modelul descris în cartea lui Pamela Burnard: Creativitatea muzicală în practică (Oxford University Press, 2012)."

Vă rugăm să reflectaţi asupra practicilor dvs. de predare şi pentru fiecare afirmaţie să alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi cel mai potrivit.
Numărul întrebărilor
6/33
De unde sunteţi?
1. Implic membrii de familie sau rudeIe elevilor în activităţile din clasă.
           
2. Folosesc metoda "flipped classroom" ("clasa inversată").
           
3. Rearanjez spaţiul de învăţare dacă subiectul sau tema studiată o solicită.
           
4. Când predau, depăşesc graniţele disciplinare.
           
5. Petrec cea mai mare parte a timpului de la clasă cu instruire directă şi predare.
           
6. Cooperez cu profesorii de la alte discipline când mă pregătesc pentru ore.
           
Următor >
7. Implic elevii în (re)aranjarea spaţiului de învăţare conform exigenţelor lor.
           
8. Îmbin ştiinţa şi arta în predare.
           
9. Ţin orele de curs în diferite spaţii, de ex. în aer liber, la alte locaţii.
           
10. Împreună cu elevii mei realizăm proiecte.
           
11. Folosesc materiale vizuale pentru demonstraţii.
           
12. Folosesc diferite metode pentru a-mi evalua elevii (de ex. evaluare de grup, auto-evaluare, evaluarea portofoliului, evaluarea descriptivă, metoda stiloului verde).
           
< Înapoi
Următor >
13. Îmi încurajez elevii să identifice problema şi să caute soluţii singuri.
           
14. Pe baza tematicii pe care o învăţăm creăm obiecte/produse/opere de artă cu elevii mei.
           
15. La orele mele, elevii lucrează în grupe.
           
16. Folosesc jocuri în cadrul orelor.
           
17. Dezvolt în mod deliberat curiozitatea elevilor mei, apetitul lor faţă de descoperire.
           
18. Împreună cu clasa participăm la proiecte iniţiate de organizaţiile locale.
           
< Înapoi
Următor >
19. Acord mai mul timp colaborării între elevi decât predării propiu-zise şi instruirii directe.
           
20. Încurajez copii să se ajute reciproc şi să înveţe unii de la alţii.
           
21. În predare încerc să evit interferenţa cu alte discipline.
           
22. Îmi sprijin elevii să utilizeze propriile lor dispozitive digitale în scopuri de învăţare.
           
23. Folosesc jocuri de rol şi/sau educaţie prin teatru.
           
24. Folosesc mijloace TIC în predare, de ex. dispozitive mobile şi aplicaţii.
           
< Înapoi
Următor >
25. Invit specialişti din afara şcolii pentru a participa la orele mele (de ex. tâmplari, poliţişti, pompieri, muzicieni, artişti, etc.)
           
26. Clasa unde predau este aranjat frontal, de ex. băncile sunt aşezate în rânduri, iar catedra este în faţa clasei.
           
27. Încurajez participarea copiilor în deciziile luate la nivelul şcolii.
           
28. În predare mă bazez pe manuale, caiete de lucru, etc.
           
29. Invit elevii să formuleze întrebări legate de subiect/lecţia studiată.
           
30. Reinterpretez şi folosesc obiecte de uz zilnic ca instrumente didactice.
           
< Înapoi
Următor >
31. În procesul de predare fac referire la dezvoltările contemporane din societate.
           
32. Mă comport ca mentor, facilitând astfel învăţarea.
           
33. Îmi îndemn elevii să înveţe prin memorizare.
           
E-mail
Data naşterii
Sexul*
Câţi ani de experienţă aveţi în predare?*
La ce tip de şcoală predaţi în momentul de faţă?*
       
Câţi elevi învaţă la şcoala unde lucraţi (în total)?*
Unde se situează şcoala dvs.? (tipul zonei)*
Câte cursuri gratuite au fost organizate în şcoala dvs./în zona şcolii în ultimeii 3 ani şcolari? (formare privind metode de predare avansate sau alternative)*Cod de verificare


< Înapoi