Generating PDF...

Modulul 5: Implicarea şi motivarea elevilor, profesorilor şi a părinţilor pentru inovare

În acest modul vă rugăm să vă gândiţi la noi modalităţi de includerea şi motivare a părinţilor, profesorilor şi studenţilor.

  • Cum se pot implica părinţii şi alţi membri ai familiei studenţilor în comunitatea de învăţare;
  • Cum se poate consolida interacţiunea dintre elevi, profesori şi membrii familiei elevului;


ÎNAPOI LA PAGINA PRINCIPALĂ A CURSULUI

Parteneriate în practică
o serie de articole în Gardianul (The Guardian).

Verificaţi aceste resurse pentru a vă inspira. Există materiale despre predarea de la egal la egal (elevii se învaţă unul pe altul), implicarea părinţilor în predare, cooperarea între profesori şi multe altele! Sperăm ca unele articole să vă ajute şi la realizarea sarcinilor acestui modul.
Colectaţi exemple inovatoare de implicare şi motivare în educaţie a diferiţilor membri ai comunităţilor locale!

Puteţi să vă inspiraţi din orice sursă pe care aţi folosit-o până acum în decursul acestui curs, puteţi căuta inspiraţie liber, în altă parte şi puteţi colecta exemple din propria experienţă.

Doriţi să încercaţi ceva nou? Poate aţi încercat deja?

Postaţi exemplele şi experienţele dvs. într-un forum sau într-o comunitate online de profesori. De exemplu le puteţi posta în comunitatea noastră de pe reţeaua socială Facebook, Comunicarea de zi cu zi. De asemenea, sunteţi încurajaţi să răspundeţi şi să reflectaţi asupra postărilor celorlalţi.