Generating PDF...

Parteneri de proiect


Centrul Educaţional Spektrum, România 

Centrul Educaţional Spektrum a fost înfiinţat în 1996 de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Misiunea Centrului este de a oferi diverse servicii educaţionale, militând pentru o comunitate proactivă, cooperativă şi de succes. Cu o echipă energică şi deschisă colaborării organizaţia noastră are ca obiectiv oferirea unei game largi de programe de formare, formale şi informale, ce vizează organizaţiile din regiune care doresc să evolueze, cât şi persoanele doritoare să înveţe fără limită de vârstă.

www.sec.ro

Şcoala Gimnazială "József Attila" Miercurea Ciuc, România


Organizaţia noastră oferă educaţie de bază copiilor cu vârsta între 6-15 ani. Fiind o instituţie educaţională publică, obiectivul nostru principal este de a oferi servicii educaţionale de calitate, dorind astfel să îmbunătăţim rezultatele de studiu ale elevilor şi să dezvoltăm competenţele şi abilităţile lor de bază. În prezent şcoala noastră are 761 elevi şi 75 profesori, respectiv membri personalului administrativ. În majoritate claselor sistemul de predare este cel tradiţional, dar avem mai multe clase în care se predă prin metoda alternativă step by step. Unii profesori sunt experţi în alte metode de predare alternative, ca de exemplu Waldorf sau Montessori. În cadrul organizaţiei noastre funcţionează şi un centru de dezvoltare şi integrare pentru copiii cu autism. Aproximativ 15% din elevii noştri provin din medii sociale şi economice dezavantajate.

www.jozsefattilaiskola.ro

 


Universitatea JYVASKYLA, Finlanda

Universitatea din Jyväskylä se regăseşte în clasamentele din Shanghai, Times Higher Education şi QS World University Ranking. Acesta combină competenţe de nivel înalt în domeniul educaţiei, al ştiinţelor naturale, umaniste şi sociale, al ştiinţelor sportului şi sănătăţii, precum şi în economie şi administrarea afacerilor, într-o entitate multidisciplinară. Departamentul de Educaţie al Universităţii formează profesionişti în domeniul educaţiei adulţilor, educaţiei, educaţiei timpurii şi educaţiei speciale. Departamentul oferă învăţământ de licenţă şi masterat la nivel înalt în domeniul cercetării, în cadrul programelor naţionale şi internaţionale, şi organizează programe de studii doctorale.
Departamentul de Educaţie a Profesorilor dezvoltă profesionişti care sunt capabili să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale şcolilor şi profesorilor, provocărilor educaţiei continue. Scopul lor este de a facilita dorinţa studenţilor de a deveni educatori autonomi, auto-reflexivi, responsabili din punct de vedere etic, cu o bază puternică de cunoştinţe în cercetare şi cu capacitatea de a participa activ în comunitatea profesională şi ştiinţifică din domeniul lor. Acest lucru se realizează prin crearea unui mediu de învăţare bazată pe dialog în care elevii şi profesorii colaborează în procesul de învăţare şi elaborarea diferitelor proiecte de cercetare.

www.jyu.fi
STICHTING BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (BDF), Olanda

Stichting Business Development Friesland (BDF) din Olanda ajută oamenii şi organizaţiile să se dezvolte. Se solicită ajutorul nostru mai ales în cadrul unor întreprinderi, şcoli, universităţi sau instituţii guvernamentale pentru a-i susţine în eforturile lor. Statutul legal al BDF este de fundaţie şi prin originea şi misiunea sa oferă servicii care sprijină economia regională şi piaţa forţei de muncă.
BDF doreşte să joace un rol activ în rezolvarea problemelor legate de sprijinirea educaţiei antreprenoriale. În ultimii 12 ani BDF a sprijinit în mod activ peste 400 de companii în primii lor paşi. În 2010 Business Development Friesland, cu sprijinul provinciei Fryslân, municipalitatea Leeuwarden, două universităţi de ştiinţe aplicate şi două şcoli profesionale, a înfiinţat incubatorul din oraşul Leeuwarden (Inqubator Leeuwarden).

www.bdfriesland.nlM-Around Educational Consulting Ltd., Ungaria

M-Around Educational Consulting Ltd. este o companie privată situată în sudul Ungariei. Companai şi-a început activitatea la sfârşitul anului 2016, însă membrii companie au cunoştinţe temeinice în domeniul educaţiei şi formării şi o experienţă bogată în domeniu. M-Around sprijină entităţile educaţionale să identifice, să pregătească, să finalizeze şi să realizeze strategia lor de dezvoltare prin abordarea învăţării bazate pe competenţe. Compania are parteneri din sistemul de educaţie şi formare, începând de la preşcolari şi până la şcoli secundare superioare. Compania se dedică şi susţinerii consiliilor locale pentru a crea un climat social, cultural şi de afaceri integrat şi încurajator, pentru a păstra valorile regiunilor rurale şi pentru a crea un loc de reşedinţă motivant, stimulant şi predictibil.
Compania este partenerul consiliului local municipal şi lucrează împreună cu asociaţiile de fermieri şi diverse companii locale.
Pe lângă această activitate, M-Around are câţiva parteneri de afaceri internaţionali şi şcoli şi îi susţine în demersul lor de a-şi găsi oportunităţi de afaceri în regiune. Cele mai populare servicii în domeniul formării de personal şi al analizei nivelului de eficienţă reprezentate de companie vin din partea unor furnizori danezi şi olandezi.

www.maround.hu
Società Cooperativa Sociale BorgoRete, Italia

Societatea Cooperativă Socială BorgoRete a fost înfiinţată în februarie 200 prin unificarea a două cooperative sociale deja bine stabilite în regiunea Umbria: "Borgo" (lit. vecinătate ) şi "Rete" (lit. reţea). Ambele au fost înfiinţate în 1979 de către două grupuri de tineri care doreau să creeze un centru social activ în cadrul cartierului tradiţional. Cele două cooperative au extins progresiv domeniile lor de activitate şi obiectivele lor, încercând să reconcilieze valorile şi practicile opuse, cum ar fi patriotismul local şi perspectiva mai largă, munca plătită şi voluntariatul, idealul teoretic şi realitatea practică. În zilele noastre cooperativa BorgoRete utilizează circa 160 de asistenţi sociali din regiunea Umbria. Noua entitate SCSB a moştenit obiectivele şi domeniile operaţionale ale predecesorilor Borgo şi Rete. Misiunea Borgorete este de a promova competenţele sociale la nivelul comunităţii, obiectivele sale principale fiind:
• Promovarea integrării sociale în special în rândul grupurilor celor mai dezavantajate din domeniul social, socio-sanitar şi educaţional;
• Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind problemele legate de justiţia socială în promovarea drepturilor omului şi combaterea discriminării şi inegalităţii sociale.
• Promovarea modelului "cooperativ" ca model original şi de succes al întreprinderii sociale.
• Recunoaşterea valorii fiecărui membru atât ca persoană, cât şi ca muncitor, promovarea participării la viaţa Cooperativei şi garantarea condiţiilor avantajoase de muncă, a dezvoltării profesionale şi a învăţării continue.

Borgorete are o vastă experienţă în domeniul educaţiei, de asemenea prin intermediul unor proiecte finanţate de UE, care vizează promovarea competenţelor cheie şi transversale pentru consolidarea şi recalificarea pe piaţa muncii; gestionarea informării şi a învăţării pentru minori şi tineri; organizarea de ateliere şi seminarii.

www.borgorete.it

Inthecity Project Development, Olanda

Inthecity Project Development este o companie privată specializată în design, tehnologii noi, soluţii IT şi probleme interculturale. Oferă servicii de dezvoltare a unor concepte şi produse multimedia şi web cu scopuri educaţionale şi de divertisment. Activitatea sa principală este dezvoltarea unor produse, materiale şi abordări multilingve, inovatoare, aplicabile diferitelor grupuri ţintă.
Este specializată în producţia de produse web şi multimedia, filme scurte şi documentare, scriere creativă, creativitate şi managementul inovaţiei. În prezent, compania este orientată spre dezvoltarea de concepte şi produse educaţionale în două domenii principale: incluziunea socială a migranţilor şi a grupurilor dezavantajate, şi încorporarea povestirii digitale în diferite curricule de învăţământ.
Compania are la dispoziţie experţi bine pregătiţi şi experimentaţi în proiecte de cooperare europeană, specialişti IT, profesionişti creativi care au lucrat împreună în mai multe proiecte şi au creat un număr de instrumente online şi produse educaţionale multimedia artistice, inclusiv ghidul multimedia de instruire a profesorilor în 5 limbi „Formarea creativă”, instrumentul online de auto-învăţare „Spaţiul de învăţare pentru ghizii turistici", harta virtuală multimedia a abilităţilor de management inovativ „Ghidul managerului pentru afaceri durabile", cărţi de benzi desenate şi filme animate pentru învăţarea limbilor străine de către copii migranţi etc.

www.inthecitystudio.com