Generating PDF...

Ghid pentru profesori ca acceleratori ai creativităţii

Pentru a rezuma rezultatele formării şi impactul activităţilor derulate în cadrul proiectului, precum şi pentru a maximiza transferabilitatea acestor rezultate, parteneriatul de proiect, sub coordonarea Şcolii Gimnaziale "József Attila", va scrie şi publica un ghid cu ilustraţii şi elemente grafice pentru profesori cu privire la modalităţile de a deveni acceleratori ai creativităţii şi inovaţiei în şcolile şi comunităţile lor.

Acest ghid va avea o structură logică, va facilita utilizarea practică, zilnică a instrumentelor, metodelor şi materialelor dezvoltate în cadrul proiectului (instrument de autoevaluare, materiale de instruire, alte resurse pedagogice). Va avea anexe fotocopiabile care vor putea fi folosite în clase cu copiii cu vârsta între 6-14 ani, pentru a facilita creativitatea în cadrul diferitelor discipline şcolare.
Acest ghid va rezuma toate concluziile proiectului şi va formula sfaturi practice pentru cadrele didactice şi directori cu privire la modul în care şcolile / clasele lor pot deveni medii mai creative.

Elementul inovator al acestui produs va fi Portofoliul Profesorilor care va avea o secţiune dedicată sfaturilor şi sugestiilor privind modul în care cadrele didactice pot prezenta şi testa abilităţile şi competenţele lor în ceea ce priveşte facilitarea creativităţii.