Generating PDF...

Rezultate

screenshot_1.png Proiectul EVERYDAY CREATIVITY şi-a propune să dezvolte următoarele rezultate intelectuale:

1. Raport transnational - "EVERYDAY CREATIVITY" RESEARCH & NEEDS ASSESSMENT (EN)

2. Un INSTRUMENT DE AUTO-EVALUARE ONLINE ŞI INTERACTIV PENTRU PROFESORI

3. UN CURS DE FORMARE BLENDED PENTRU PROFESORI cu privire la modul de facilitare a creativităţii în cadrul şcolilor şi a practicilor de predare, elaborat de Departamentul de Formare a Profesorilor, Facultatea de Educaţie şi Psihologie, Universitatea din Jyväskylä.

4. STIMULAREA RESURSELOR CREATIVE PRIN MODELE EDUCAŢIONALE FINLANDEZE: MANUAL PENTRU PROFESORI

5.  GHID PENTRU PROFESORI CA ACCELERATORI AI CREATIVITĂŢII ŞI INOVĂRII ÎN ŞCOLILE ŞI COMUNITĂŢILE LOR, INCLUSIV UN SET DE MATERIALE AUXILIARE PENTRU PORTOFOLIUL PROFESORULUI.
4 postere: ÎN ŞCOALA NOASTRĂ, PROMOVĂM “CREATIVITATEA DE ZI CU ZI” PRIN ....
                 CE ÎNSEAMNĂ A FI CREATIV? MODELUL “PATRU C”
                 “CREATIVITATEA DE ZI CU ZI” ÎN CONTEXT EDUCAŢIONAL - TERMENI ŞI CONCEPTE CHEIE
                 GÂNDIRE CREATIVĂ, PREDARE CREATIVĂ, MEDIU CREATIV ŞI ŞCOLI CREATIVE 


Pe durata celor 2 ani de proiect:
  • La cursul de formare blended respectiv la mobilitatea transnaţională au participat 20 de profesori, 
  • Peste 200 de profesori au beneficiat de atelierele de lucru organizate în ţările partenere.

Ne aşteptăm ca toţi aceşti profesori să aplice metodele şi instrumentele de stimulare a creativităţii în practicile lor zilnice, proiectul având impact astfel asupra a peste 4000 de studenţi cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani.

Aplicarea "modelului finlandez" şi altor practici creative în şcolile participante va fi documentată şi împărtăşită cu mai mulţi profesori şi stakeholderi din întreaga Europă, prin intermediul paginii web a proiectului.