Generating PDF...

Obiectivele noastre

transparent.png Stimularea creativităţii şi inovaţiei reprezintă una dintre principalele provocări ale societăţii actuale (implicit şi a educaţiei).

Şcolile trebuie să faciliteze dezvoltarea creativităţii ţinând cont de beneficiile (dovedite ştiinţific) pe urma nivelului îmbunătăţit de creativitate, cum ar fi de exemplu:

  •  bunăstare (Creativitatea, precum şi compeneţele dobândite, sunt bunuri intangibile, care pot fi exploatate în era globalizării.),
  •  progresul tehnologic (capacitatea de a fi creativ şi de a se adapta la lumea aflată în continuă schimbare),
  •  împlinirea emoţională şi socială (După cum arată studiile psihologice, obiceiurile creative ale minţii se corelează cu niveluri mai ridicate de bunăstare.).

Mai mult, cercetarea arată că există o corelaţie între învăţarea creativă şi rezultatele elevilor.

Scopul proiectului este stimularea creativităţii şi inovaţiei în şcolile din patru ţări europene (Ungaria, Italia, Olanda şi România) prin:

  • acordarea de sprijin şi formarea profesorilor centrat pe dezvoltarea abilităţilor lor creative,
  •  implicarea activă a profesorilor şi a elevilor acestora în prezentarea şi stimularea practicilor creative în şcolile proprii,
  • promovarea metodelor de stimulare ale creativităţii preluate din modelul finlandez, cu accent pus pe importanţa ambianţei creative din şcoală/clasă.

Pentru a atinge aceste obiective, proiectul îşi propune să dezvolte trei rezultate intelectuale.
1. Crearea unui instrument de auto-evaluare online şi interactiv pentru profesori.
2. Un curs de formare blended pentru profesori cu privire la modul de facilitare a creativităţii în cadrul şcolilor şi a practicilor de predare, elaborat de Departamentul de Formare a Profesorilor, Facultatea de Educaţie şi Psihologie, Universitatea din Jyväskylä.
3. Elaborarea unui ghid pentru profesori ca acceleratori ai creativităţii şi inovării în şcolile şi comunităţile lor, inclusiv un set de materiale auxiliare pentru Portofoliul Profesorului.

La cursul de formare blended respectiv la mobilitatea transnaţională vor participa min. 20 de profesori, iar pe parcursul proiectului  fiecare dintre ei va organiza câte un workshop cu 10 participanţi . Prin urmare min. 200 de profesori vor beneficia de atelierele de lucru organizate pentru ei în ţările partenere. 

Ne aşteptăm ca toţi aceşti profesori să aplice metodele şi instrumentele de stimulare a creativităţii în practicile lor zilnice, proiectul având impact astfel asupra a peste 4000 de studenţi cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani. Aplicarea "modelului finlandez" şi altor practici creative în şcolile participante va fi documentată şi împărtăşită cu mai mulţi profesori şi stakeholderi din întreaga Europă, prin intermediul paginii web a proiectului.