Generating PDF...

SELF-ASSESSMENT TOOL VOOR LERAREN
Door middel van deze gratis interactieve self-assessment tool1 willen we u ondersteunen om te reflecteren op eigen manier van lesgeven en om eigen professionele ontwikkeling te schetsen.
Nadat u onze vragen hebt beantwoordt, krijgt u feedback op:

1. de diversiteit aan middelen, technologieën en materialen die u gebruikt tijdens het lesgeven;
2. de diversiteit aan methoden en strategieën die u gebruikt tijdens het lesgeven;
3. de manieren waarop u met leerlingen communiceert om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Het beantwoorden van vragen duurt ongeveer 10 minuten.

Omdat het project ontwikkeld is binnen het Erasmus+ schoolontwikkelingsproject, moeten wij de door u ingevoerde informatie en anoniem verstrekte data, bewaren voor onderzoeksdoeleinden. U kunt hier meer over ons onderzoek lezen. IP adres of andere data dat u identificeert, zal NIET worden verzameld.

1Deze assessment tool is gebaseerd op het model dat beschreven is in het boek van Pamela Burnard: Musical Creatives in Practice (Oxford University Press, 2012)
Reflecteer a.u.b. op uw manier van lesgeven en kies de mate van frequentie aangaande uw huidige manier van lesgeven.
Aantal vragen
6/33
Uit welk land kom je?
1. Ik begeleid mijn leerlingen om hun eigen elektronische apparaten te gebruiken om te leren.
           
2. We voeren projecten uit met de leerlingen.
           
3. Ik maak gebruik van andere ruimtes om les te geven, naast het gebruikelijke klaslokaal.
           
4. Tijdens de lessen, besteed ik de meeste tijd aan het geven van uitleg en opdrachten aan de leerlingen.
           
5. Ik heb de rol van een begeleider om het proces van leren te vergemakkelijken.
           
6. Ik ben met opzet bezig om de nieuwsgierigheid/zin om te ontdekken, aan te wakkeren bij mijn leerlingen.
           
Volgende >
7. Ik gebruik de "flipped classroom" (“Omgedraaide Klas”) methode.
           
8. Ik zorg ervoor dat de leeromgeving zo is ingericht, dat leerlingen de lesstof zo goed mogelijk kunnen leren.
           
9. Samen met mijn klas draag ik bij aan de projecten van de lokale gemeenschapsorganisaties.
           
10. Ik moedig de leerlingen mee te beslissen over verschillende zaken in mijn school.
           
11. Ik maak gebruik van ICT, o.a. mobiele toepassingen en leerapps.
           
12. Ik dring bij mijn leerlingen aan om dat, wat ze moeten onthouden, uit het hoofd te leren.
           
< Voorgaande
Volgende >
13. Tijdens het lesgeven ga ik over de disciplinaire grenzen heen. Ik leg ook de link met andere vakken/vakgebieden.
           
14. Ik betrek gezinsleden en andere familieleden van de leerlingen in de lessen.
           
15. Ik verwerk actuele ontwikkelingen in de maatschappij tijdens het geven van les.
           
16. Ik probeer me niet te verdiepen in andere vakgebieden tijdens het lesgeven.
           
17. Ik betrek mijn leerlingen bij de inrichting van hun leeromgeving, zodat deze aan de (leer)behoeftes van de leerlingen voldoet.
           
18. In het lesgeven, vertrouw ik op tekstboeken, handleidingen, etc.
           
< Voorgaande
Volgende >
19. Samen met de leerlingen maken we kunstwerken gebaseerd op de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden.
           
20. Ik gebruik rollenspellen tijdens mijn lessen.
           
21. Ik vraag de leerlingen om zelf vragen te formuleren over het onderwerp van de les.
           
22. Leerlingen werken in groepen tijdens mijn lessen.
           
23. Ik herinterpreteer en gebruik dagelijkse objecten als lesmaterialen.
           
24. Ik verwerk wetenschap en kunst tijdens mijn lessen.
           
< Voorgaande
Volgende >
25. Ik werk samen met leraren van andere vakken om mijn lessen voor te bereiden.
           
26. Ik maak gebruik van spelletjes tijdens mijn lessen.
           
27. Ik nodig beroepsspecialisten uit om gastlessen te geven aan mijn klas (bijv. timmerman, politieagent, brandweerman, muzikant, artiest).
           
28. Ik motiveer kinderen om elkaar te begeleiden en van elkaar te leren.
           
29. Ik gebruik verschillende methodes om leerlingen te beoordelen (bijv. groepsassessement, self-assessment, portfolio-assessment, het focussen op resultaten/descriptive evaluation, benadrukken van wat goed gaat/ green-pen method).
           
30. Ik zorg ervoor dat er meer tijd besteed wordt aan interactie onder de leerlingen, dan voornamelijk zelf aan het woord te zijn en opdrachten te geven.
           
< Voorgaande
Volgende >
31. Ik geef les in een standaard klaslokaalopstelling, d.w.z. schooltafels van leerlingen in rijen en tafel van de leraar vooraan.
           
32. Ik motiveer mijn leerlingen om problemen te identificeren en om zelf oplossingen ervoor te bedenken.
           
33. Ik gebruik visuele hulpmiddelen om bepaalde lesstof uit te beelden.
           
E-mail
Geboortejaar
Geslacht*
Hoeveel jaar aan ervaring hebt u in het geven van les?*
In wat voor soort school werkt u nu? *
       
Hoeveel leerlingen krijgen onderwijs in uw school (in totaal)?*
Waar bevindt zich uw school? (in welk gebied)*
Hoeveel toegankelijke en kosteloze trainingen waren er georganiseerd in uw school/scholengemeenschap gedurende de laatste 3 schooljaren? (Trainingen gerelateerd aan vooruitstrevende of alternatieve onderwijsmethoden)*

< Voorgaande