Generating PDF...

SELF-ASSESSMENT TOOL VOOR LERAREN
Door middel van deze gratis interactieve self-assessment tool1 willen we u ondersteunen om te reflecteren op eigen manier van lesgeven en om eigen professionele ontwikkeling te schetsen.
Nadat u onze vragen hebt beantwoordt, krijgt u feedback op:

1. de diversiteit aan middelen, technologieën en materialen die u gebruikt tijdens het lesgeven;
2. de diversiteit aan methoden en strategieën die u gebruikt tijdens het lesgeven;
3. de manieren waarop u met leerlingen communiceert om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Het beantwoorden van vragen duurt ongeveer 10 minuten.

Omdat het project ontwikkeld is binnen het Erasmus+ schoolontwikkelingsproject, moeten wij de door u ingevoerde informatie en anoniem verstrekte data, bewaren voor onderzoeksdoeleinden. U kunt hier meer over ons onderzoek lezen. IP adres of andere data dat u identificeert, zal NIET worden verzameld.

1Deze assessment tool is gebaseerd op het model dat beschreven is in het boek van Pamela Burnard: Musical Creatives in Practice (Oxford University Press, 2012)
Reflecteer a.u.b. op uw manier van lesgeven en kies de mate van frequentie aangaande uw huidige manier van lesgeven.
Aantal vragen
6/33
Uit welk land kom je?
1. Ik verwerk wetenschap en kunst tijdens mijn lessen.
           
2. Ik motiveer kinderen om elkaar te begeleiden en van elkaar te leren.
           
3. Samen met mijn klas draag ik bij aan de projecten van de lokale gemeenschapsorganisaties.
           
4. Ik heb de rol van een begeleider om het proces van leren te vergemakkelijken.
           
5. We voeren projecten uit met de leerlingen.
           
6. Ik herinterpreteer en gebruik dagelijkse objecten als lesmaterialen.
           
Volgende >
7. Ik maak gebruik van ICT, o.a. mobiele toepassingen en leerapps.
           
8. Ik ben met opzet bezig om de nieuwsgierigheid/zin om te ontdekken, aan te wakkeren bij mijn leerlingen.
           
9. Ik betrek gezinsleden en andere familieleden van de leerlingen in de lessen.
           
10. Tijdens het lesgeven ga ik over de disciplinaire grenzen heen. Ik leg ook de link met andere vakken/vakgebieden.
           
11. Ik betrek mijn leerlingen bij de inrichting van hun leeromgeving, zodat deze aan de (leer)behoeftes van de leerlingen voldoet.
           
12. Tijdens de lessen, besteed ik de meeste tijd aan het geven van uitleg en opdrachten aan de leerlingen.
           
< Voorgaande
Volgende >
13. Ik zorg ervoor dat er meer tijd besteed wordt aan interactie onder de leerlingen, dan voornamelijk zelf aan het woord te zijn en opdrachten te geven.
           
14. Ik nodig beroepsspecialisten uit om gastlessen te geven aan mijn klas (bijv. timmerman, politieagent, brandweerman, muzikant, artiest).
           
15. Ik motiveer mijn leerlingen om problemen te identificeren en om zelf oplossingen ervoor te bedenken.
           
16. Ik geef les in een standaard klaslokaalopstelling, d.w.z. schooltafels van leerlingen in rijen en tafel van de leraar vooraan.
           
17. Ik gebruik de "flipped classroom" (“Omgedraaide Klas”) methode.
           
18. In het lesgeven, vertrouw ik op tekstboeken, handleidingen, etc.
           
< Voorgaande
Volgende >
19. Ik gebruik verschillende methodes om leerlingen te beoordelen (bijv. groepsassessement, self-assessment, portfolio-assessment, het focussen op resultaten/descriptive evaluation, benadrukken van wat goed gaat/ green-pen method).
           
20. Ik gebruik rollenspellen tijdens mijn lessen.
           
21. Ik zorg ervoor dat de leeromgeving zo is ingericht, dat leerlingen de lesstof zo goed mogelijk kunnen leren.
           
22. Ik dring bij mijn leerlingen aan om dat, wat ze moeten onthouden, uit het hoofd te leren.
           
23. Ik maak gebruik van spelletjes tijdens mijn lessen.
           
24. Ik moedig de leerlingen mee te beslissen over verschillende zaken in mijn school.
           
< Voorgaande
Volgende >
25. Ik vraag de leerlingen om zelf vragen te formuleren over het onderwerp van de les.
           
26. Ik begeleid mijn leerlingen om hun eigen elektronische apparaten te gebruiken om te leren.
           
27. Leerlingen werken in groepen tijdens mijn lessen.
           
28. Ik probeer me niet te verdiepen in andere vakgebieden tijdens het lesgeven.
           
29. Ik maak gebruik van andere ruimtes om les te geven, naast het gebruikelijke klaslokaal.
           
30. Ik gebruik visuele hulpmiddelen om bepaalde lesstof uit te beelden.
           
< Voorgaande
Volgende >
31. Ik verwerk actuele ontwikkelingen in de maatschappij tijdens het geven van les.
           
32. Samen met de leerlingen maken we kunstwerken gebaseerd op de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden.
           
33. Ik werk samen met leraren van andere vakken om mijn lessen voor te bereiden.
           
E-mail
Geboortejaar
Geslacht*
Hoeveel jaar aan ervaring hebt u in het geven van les?*
In wat voor soort school werkt u nu? *
       
Hoeveel leerlingen krijgen onderwijs in uw school (in totaal)?*
Waar bevindt zich uw school? (in welk gebied)*
Hoeveel toegankelijke en kosteloze trainingen waren er georganiseerd in uw school/scholengemeenschap gedurende de laatste 3 schooljaren? (Trainingen gerelateerd aan vooruitstrevende of alternatieve onderwijsmethoden)*

< Voorgaande