Generating PDF...

Module 4. Ontwikkeling van de binnen- en buitenomgevingen gericht op leerlingen


In deze module zul je leren hoe je:

  • leerlingen kunt betrekken om hun eigen leeromgeving te ontwerpen;
  • kan begrijpen wat de studenten echt nodig hebben en jouw lesgeven erop aanpassen;
  • speels en ontspannen te zijn tijdens het ontwikkelingsproces.
 
 

The CREATE Framework: Learning Environments to Develop Creativity.

Center for Childhood Creativity, 2018.
[In het Engels]

CREATE staat voor Child-Directed, Risk-Friendly, Exploratory en Active omgevingen die Time bieden voor verbeelding en de Exchange van ideeën bevorderen. Wij bevelen in het bijzonder het hoofdstuk "Related and Notable Studies" (blz. 15-19) aan, waarin de grondslagen van het kader worden uitgelegd.

De video Indoor Environment Program van de University of Jyväskylä (4 min 5 sec.) laat zien hoe een studentencafetaria werd getransformeerd tot een multifunctionele leer- en ontspanningsruimte voor studenten.We bevelen ook de volgende Engelstalige artiekelen aan:Andere artikelen over dit onderwerp in verschillende talen:
Leeromgevingen. Arja Kerpel, wij-leren.nl.

[Geraadpleegd op 26 april 2019]Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?

wij-leren.nl. [Geraadpleegd op 26 april 2019]

Design Thinking for Educators

is een toolkit die leerkrachten, studenten en andere betrokkenen van schoolgemeenschappen en gemeenten bewust maakt van hun rol in het vernieuwen van leeromgevingen. De onderstaande video legt de belangrijkste elementen van de Design Thinking mindset uit (bron, product van IDEO).


Lees de post What is Design Thinking? en bekijk de volgende video’s over het ontwerpproces: