Generating PDF...

HET BEVORDEREN VAN CREATIVITEIT IN ONZE SCHOOL - VERVOLGPROJECT

Je bent uitgenodigd om een lokaal ontwikkelingsprojectplan te maken en uit te voeren in je eigen school.

Als je de resultaten van uw ontwikkelingsproject wilt publiceren, vraag dan om toestemming van de schoolleiding en mensen die op video's of foto's verschijnen of wiens stem is opgenomen; vraag verder toestemming aan de auteurs (teksten of beeldmateriaal). Controleer of er auteursrechtelijk beschermd materiaal is.

Het doel van het project is om de creativiteit in jouw school en binnen jouw eigen pedagogische werkwijze te vergroten. Het project zal bestaan uit de volgende elementen:

  • bepaal een pedagogische uitdaging die relevant is voor jouw locale scholengemeenschap;
  • plan lokaal een activiteit om de uitdaging aan te gaan (breng de ideeën uit de modules tot leven als dat mogelijk is);
  • realiseer het lokale ontwikkelingsproject, probeer met zoveel deelnemers als mogelijk samen te werken;
  • evalueer jouw gerealiseerde activiteit (denk bijvoorbeeld aan aspecten uit de self-assessment tool, die je eerder hebt gebruikt);
  • denk na over hoe de moduleportfolio’s het plannen, uitwerking en evaluatie hebben bevorderd;
  • continuïteit en toekomstige acties.
 

Je kan een paar ideeën halen uit de volgende bronnen:

  • Design Thinking for Educators toolkit die je na registratie gratis kunt downloaden. Het bevat een inleiding in het ontwerpdenken en een ontwerpwerkboek dat je systematisch door het ontwerpproces begeleidt.

  •  Design Thinking Bootleg is een "set van tools en methoden" die  je kunt raadplegen voor inspiratie. Deze bron is een verzameling kaarten die je gratis kunt downloaden, printen, mixen en gebruiken in elke gewenste volgorde.

Houd er rekening mee dat er niet wordt verwacht dat je een van de bovenstaande bronnen in hun structuur of methoden volgt, maar we raden ze aan als inspiratiebron voor de uitvoering van sommige elementen in jouw project.

Als je jouw project als een good practice beschouwt, ben je van harte welkom om jouw schriftelijk verslag (ca. 1500-2000 woorden) + andere media, zoals video, foto, webpagina, enz. in te dienen en het project te documenteren volgens de bovenstaande structuur. Verslagen (die vergezeld gaan van een toestemmingsverklaring en andere toestemmingen) zullen gepubliceerd worden op de website van het Everyday Creativity Erasmus+ project.

Wil je jouw gedachten, ideeën, feedback over de online training die je zojuist hebt gevolgd, delen? Mail ons dan naar sec@sec.ro.