Generating PDF...

Module 2: Creatieve manieren van lesgeven en leren


In deze module zul je te weten komen over:

 • mogelijkheden van innovatie;
 • manieren om nieuwe methoden en benaderingen toe te passen binnen je eigen lessen.

De hoofdactiviteit in deze module is een grondige bespreking van een kort boek over de creativiteit van kinderen. Dit zal je helpen om na te denken over jouw eigen werkwijzen en een beter begrip te krijgen van de verbanden tussen creativiteit en leren.Inspiring a Generation to Create: 7 Critical Components of Creativity in Children. 
Center for Childhood Creativity, 2015. [in het Engels, geraadpleegd op 29 augustus 2018]
Zoals de uitgeverij in haar beschrijving aangeeft, "vat deze brochure meer dan 150 studies uit verschillende academische disciplines samen die bijdragen aan ons begrip van creativiteit. Het artikel stelt dat de omgeving en de ervaring ons creativiteitspotentieel bepalen. Het biedt een nieuw kader van zeven belangrijke vaardigheden die verband houden met creativiteit. Het artikel biedt ook praktische tips en voorbeeldactiviteiten om de vaardigheden te ontwikkelen".

Als je vindt dat het Engelse artikel voor jou te moeilijk is om te begrijpen, bekijk dan de volgende onderwerpen in andere talen hier:

Nemen de verbeeldingskracht en originaliteit van leerlingen af?

Zoë Zernitz, LKCA. [Geraadpleegd op 26 april 2019]


Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken?

Yvonne van Sark, wij-leren.nl. [Geraadpleegd op 26 april 2019]

Open de hierboven beschreven brochure Een Generatie Inspireren om Te creëren (lees ten minste pagina's 4-8) of de bronnen in de nationale talen.

Kies ten minste één onderdeel van creativiteit waarover je meer wilt weten. De onderdelen zijn beschreven in aparte hoofdstukkken:

 1. Verbeelding & Originaliteit;
 2. Flexibiliteit;
 3. Besluitvaardigheid;
 4. Communicarie & Zelfexpressie;
 5. Motivatie;
 6. Samenwerking;
 7. Actie & Beweging.

  Denk bij het lezen van het door jou gekozen hoofdstuk na over de onderwijscontext waarin je werkt. Het boek gaat over de ontwikkeling van kinderen, maar je kunt de inhoud ook aanpassen aan de bovenbouw van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs.

  Schrijf een post op een online lerarencommunity (bijvoorbeeld onze Everyday Creativity social media community) in welke:
   
  zorg ervoor dat de door jouw gekozen component/onderdeel, de titel is van jouw post;
  vat samen (of citeer) twee gedachten/meningen die je het meest interessant vond en leg uit waarom je ze interessant vond;
  voeg twee vragen of aspecten toe die je tijdens deze training verder wilt behandelen.