Generating PDF...

Introductie


Welkom bij de online training " Everyday Creativity"! Het is super dat je meedoet. We hopen dat je deze cursus nuttig vindt.

Het EVERYDAY CREATIVITY online training

 

 

   
Tamás Péter Szabó, Ph.D.
Department of Teacher Education
University of Jyväskylä
Kristóf Fenyvesi, Ph.D.
Department of Teacher Education
University of Jyväskylä

Tamás en Kristóf hebben het programma en de online training ontwikkeld. Dit hebben ze gedaan samen met de "Everyday Creativity" projectpartners en met de volgende experts:
Mirja Tarnanen, Ph.D. (University of Jyväskylä)
Mikko Vesisenaho, Ph.D. (University of Jyväskylä)
Anna-Leena Kähkönen (University of Jyväskylä)
Antti Lehtinen, Ph.D. (University of Jyväskylä)
Olli Merjovaara (University of Jyväskylä)
Gysbert Bergsma and Guydolph Dijkstra (Stichting VerbindMij)

Start deze cursus met het lezen van de STUDIEGIDS en het uitvoeren van de INTRODUCTIEOPDRACHT - CREATIVITEIT IN ONZE SCHOOL (Je vindt de links naar beide hieronder).

Ga daarna terug naar de hoofdpagina van de online training en begin met MODULE 1. Na het afronden van deze module, kun je zelf de volgorde van de andere modules bepalen.
 

Hier kan je informatie vinden over de inhoud en structuur van onze training. Wij zijn onze projectpartners uit Roemenië, Hongarije, Italië en Nederland dankbaar voor hun suggesties en feedback op eerdere versies van de trainingsinhoud.

Neem gerust contact met ons op als je vragen of verzoeken hebt.

https://creativeschools.eu/nl/page/141/project-partners

Geniet van het ontdekken van creativiteit!

Thematische modules van de online training:

Module 1. Bevorderen van samenwerking tussen leraren:

 • vinden van samenwerkingspartners in jouw school;
 • het uitvoeren van gezamenlijke projecten die de grenzen van vakken overschrijden;
 • het teweegbrengen van verandering, het op gang brengen van innovatie.


Module 2. Creatieve manieren van lesgeven en leren

 • mogelijkheden van innovatie;
 • manieren om nieuwe methoden en benaderingen toe te passen binnen je eigen lessen.


 
Module 3. Een pedagogisch verantwoorde ontwikkeling en gebruik van bronnen en materialen:

 • aanpassing van de materialen aan de behoeften van verschillende leergroepen;
 • inzicht in de achtergrond en de doelstellingen van de pedagogische handelingen.


Module 4. Ontwikkeling van de binnen- en buitenomgevingen gericht op leerlingen:

 • leerlingen betrekken om hun eigen leeromgeving te ontwerpen;
 • begrijpen wat leerlingen echt nodig hebben en het lesgeven daarop aanpassen;

speels en ontspannen zijn tijdens het ontwikkelingsproces.

Module 5. Betrokkenheid en motivatie van leerlingen, leraren en ouders om te zorgen voor innovatie

 • betrekken van ouders en andere familieleden van de leerling, in de learning community;
 • het verbeteren van de communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en familieleden.
Tijdsduur:
De online training bestaat uit ongeveer 50 uur en is verdeeld in:
 • Online groepsopdracht voor het project Creativiteit in onze school: 15 uur per persoon.
 • Zelfstudie en individuele opdrachten in de modules 1-5: 3 uur per persoon per module, in totaal 15 uur per persoon.
 • 20 uur per persoon is er nodig voor het individuele vervolgproject Het bevorderen van creativiteit in onze school.


Inhoudsstructuur en inhoudsgebruik:

Het verbreden van theoretische en praktische kennis, evenals de reflectie van eigen werkwijze, met behulp van:

 • verspreiden van artikelen; video’s;
 • “tips en tricks” websitematerialen;
 • aanbevelingen;
 • overzicht van good practices.
   
  Ga verder met de INTRODUCTIEOPDRACHT -- CREATIVITEIT IN ONZE SCHOOL (hieronder).

  Zodra je de introductieopdracht hebt afgerond, ga aan de slag met MODULE 1. Daarna kun de modules in elke gewenste volgorde gebruiken.

  TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA
Creativiteit in onze school – een groepsproject

Doel: In dit project moet je samenwerken met je lerarencollega's. Het doel van dit project is om good practices in jouw schoolgemeenschappen te identificeren en een projectrapport op te stellen. Je kunt dit rapport gebruiken als achtergrondmateriaal voor toekomstige schoolontwikkelingsprojecten en later voor je professionele ontwikkeling.

Als je delen van jouw rapport wilt publiceren, vergeet dan niet om toestemming te vragen aan de directie van de school en mensen die op video's of foto's voorkomen of wiens stem is opgenomen; vraag verder om toestemming van de auteurs (teksten of beeldmateriaal). Controleer in het laatste geval of het auteursrecht van toepassing is, op het materiaal dat je wilt gebruiken.

Tijdsduur voor deze opdracht is 15 uur.

Opdracht: Voer een project uit in jouw school om creatieve activiteiten in kaart te brengen. Ga uit van je persoonlijke onderwijsfilosofie en je eigen definitie van creatief onderwijs (zie opdracht in Module 1). Verzamel samen met jouw collega's voorbeelden die laten zien hoe creativiteit in jouw school tot uiting komt. Beantwoord de volgende vragen:

 • Wat is goed aan onze aanpak en wat kan inspirerend zijn voor andere scholen? Welke inspirerende voorbeelden zouden we aan andere scholen/leraren kunnen presenteren?

 • Wat moet verder ontwikkeld worden en hoe? Wat verwachten we tijdens deze cursus te leren?

 

Methoden en materialen:
Probeer dit te betrekken bij het beantwoorden van bovenstaande vragen:

 • jouw persoonlijke opvattingen,
 • opvattingen van jouw studenten,
 • opvattingen van ouders en
 • opvattingen van jouw collega's.
 
Verzamel foto's, schriftelijke documenten (werk van de studenten, taken, uittreksels van het curriculum of leerplan, etc.) en/of video's, en reflecteer daarop. Je kunt bijvoorbeeld mini-interviews opnemen met je collega's, studenten en hun ouders.

Verder kan je mensen (studenten, leerkrachten, ouders, ...) vragen om te tekenen / foto's te maken / video's op te nemen over wat ze interessant of belangrijk vinden in de school, en met hen bespreken waarom ze bepaalde opstellingen hebben gekozen voor hun foto's of video's. Aarzel niet om flexibel te zijn in het gebruik van verschillende methoden en mediaformaten.

Verslag:
Maak een verslag, waarin deze onderdelen opgenomen zijn:

 • een gezamenlijk begrip van creativiteit ("Dit is de onderwijsfilosofie van ons team, en zo interpreteren we creatief onderwijs!"), tekstlengte: 150–200 woorden;
 • antwoorden op de bovenstaande vragen (1. good practices en 2. richtlijnen voor verdere ontwikkeling), tekstlengte: 700–900 woorden;
 • visuele / multimedia illustratie van good practices, het liefst 4–6 voorbeelden met korte beschrijvingen (tekstlengte: 50–100 woorden per voorbeeld);
 • jouw verklaring dat je alle nodige toestemmingen hebt verkregen om het ingediende materiaal (bv. video's, foto's) openbaar te maken in de communicatiekanalen van het project.

 
Dit verslag moet worden opgesteld in de vorm van een geïllustreerd tekstdocument. Het is mogelijk om extra inhoud toe te voegen (bijv. een diashow, videobestanden, html-documenten, etc.).

Presenteer je verslag tijdens een lerarenbijeenkomst of tijdens een bestuursvergadering op je school.

Als je jouw verslag (of delen ervan) ook buiten de school wilt delen, kun je het gerust indienen voor op de website van het Everyday Creativity project. Dit kun je doen door het via e-mail te sturen naar: sec@sec.ro.


TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA

GA NAAR MODULE 1