Generating PDF...

Het Project

transparent.png Op zowel Europees als wereldwijd niveau is het stimuleren van creativiteit en innovatie één van de belangrijkste uitdagingen voor de maatschappij van nu (en impliciet van het onderwijs). Onderwijspraktijken op scholen zouden creativiteit moeten stimuleren om te profiteren van de wetenschappelijk bewezen resultaten die zijn behaald door hoogwaardige creativiteitstrainingen in het hoger onderwijs.
- Denk hierbij aan welvaart (creativiteit, kennis en informatie zijn niet tastbare activa die kunnen worden benut in de tijd van globalisering);
- technologische vooruitgang (creatief kunnen zijn en je kunnen aanpassen aan de snel veranderende wereld);
- emotionele en sociale voldoening (psychologische studies tonen aan dat creatieve gewoonten van het brein samenhangen met meer welvaart).
Bovendien toont onderzoek aan dat er verwantschap is tussen creatief leren en het afstuderen.

Het project heeft als doel het vergroten van creativiteit en innovatie in alledaagse schoolpraktijken op scholen in vier Europese landen (Hongarije, Italië, Nederland en Roemenië). Dit gebeurt door docenten ondersteuning en training te bieden om zich te focussen op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden en door de docenten en hun studenten te betrekken bij het promoten en vergroten van creatieve praktijken in hun scholen. Verder wordt het gebruik van methoden en maatregelen om de creativiteit te stimuleren geïdentificeerd en bevorderd, met nadruk op het dagelijks gebruik ervan. Docenten en leerlingen worden de mogelijkheid gegeven om hun eigen creativiteit te ontwikkelen en te reflecteren op hun pedagogiek en leerstrategieën.

Om deze doelen te kunnen behalen, zal het project vier concrete resultaten leveren:
1. Een beoordeling van de behoeften op het gebied van creativiteit en ontwikkeling, inclusief een online, interactieve zelfevaluatie-tool voor docenten.
2. Een blended training voor docenten over hoe je creativiteitstrainingen binnen scholen kunt faciliteren. Deze training zal worden gegeven door de afdeling Docententraining van de faculteit Educatie en Psychologie van de Universiteit van Jyväskylä (Finland).
3. Een platform voor het delen van creativiteitstools en methodieken voor en door docenten en stakeholders in het onderwijs.
4. Richtlijnen voor docenten als accelerators voor creativiteit en innovatie in hun scholen en gemeenschappen, inclusief een Teacher Portfolio Aid.

Er zullen 20 docenten deelnemen aan de blended training en de transnationale mobiliteit en 200 docenten zullen meedoen aan de nationale docententrainingen. We verwachten dat al deze docenten de methodes en tools om creativiteit te stimuleren in de klas gaan gebruiken, waarmee het project een impact heeft op meer dan 4000 leerlingen tussen de 6 en 15 jaar oud. De toepassing van het “Finse model” bij de deelnemende scholen en de toepassing van andere creatieve praktijken zal worden vastgelegd en gedeeld met meer docenten en andere educatieve stakeholders door heel Europa via het projectplatform.