Generating PDF...

KREATIVITÁS ÖNÉRTÉKELŐ TANÁROKNAK
Ezzel az ingyenes tanári önértékelő eszközzel1 segíteni szeretnénk, hogy saját tanítási gyakorlatának kreativitást elősegítő elemeire reflektáljon.

Az önértékelő eszköz a következő tényezőkre vonatkozóan ad visszajelzést:
1. az alkalmazott technikák és eszközök változatossága;
2. a módszerek és stratégiák változatossága;
3. együttműködés a tanulókkal.

A kijelentések elolvasása, végiggondolása összesen körülbelül 10 percet vesz igénybe.

Mivel a kérdőívet egy Erasmus+ oktatási program eredményeként hoztuk létre, melynek keretében (részben a kérdőívre adott válaszok alapján) képzési anyag is készül, az anonim módon adott válaszokat elmentjük.

Az adatokat kizárólag a projekt kutatási céljaira használjuk fel. Sem IP címet, sem más, azonosításra alkalmas adatot NEM mentünk. Az eszköz használatával beegyezését adja válaszai elmentéséhez.  A kutatásunkról és a projektről itt olvashat részletesebben. 
1 Ez az eszköz Pamela Burnard: Musical creativities in practice (Oxford University Press, 2012) című könyvében felvázolt kreativitás-modell alapján készült.
Kérjük, reflektáljon a jelenlegi tanítási gyakorlatára, és válasszon minden kijelentéshez egy-egy időhatározót.
Kérdések száma
6/33
Melyik országban él?
1. A tanítás során igyekszem nem érinteni más tudományterületeket.
           
2. A tanítás helyszínét (pl. az osztálytermet) az aktuális tanulási tevékenységnek megfelelően átrendezem.
           
3. Mindennapi használati tárgyakat, eszközöket értelmezek újra és használok oktatási eszközként.
           
4. Céltudatosan fejlesztem diákjaim kíváncsiságát és felfedezőkedvét.
           
5. A művészeteket és a természettudományokat integráltan oktatom.
           
6. A tanórai munkám nagyobbrészt közvetlen utasítások, feladatok adásából és előadásból áll.
           
Következő >
7. Mentorként, támogató szerepben segítem a diákok tanulási folyamatát.
           
8. A tanulás helyszínének kialakításába, be- és átrendezésébe bevonom a diákjaimat, az ő igényeiket is szem előtt tartva.
           
9. Reflektálok a jelen társadalmi folyamatokra a tanítás során.
           
10. Támogatom, hogy a diákjaim saját digitális eszközeiket használják tanulási céllal.
           
11. Vizuális szemléltetőeszközöket alkalmazok a tanítás során.
           
12. Arra kérem a diákjaimat, hogy az adott tanóra/téma kapcsán kérdéseket fogalmazzanak meg.
           
< Előző
Következő >
13. Projekteket készítünk a tanulókkal.
           
14. A tanulók értékelésére változatos módszereket használok (pl. csoportértékelés, önértékelés, portfólió értékelés, szöveges értékelés, zöld-toll módszer stb.).
           
15. Játékokat alkalmazok a tanítás során.
           
16. Arra ösztönzöm a diákjaimat, hogy memorizálással tanuljanak.
           
17. Frontális osztálytermi elrendezést alkalmazok (tanári asztal szemben a sorba rendezett tanulói asztalokkal).
           
18. A tanítás során különböző IKT eszközöket használok, pl. mobil eszközöket, alkalmazásokat stb.
           
< Előző
Következő >
19. A szabadban is tartok tanórákat (pl. az iskola udvarán, a parkban, közterületeken stb.).
           
20. Bátorítom a diákjaimat, hogy vegyenek részt az iskolai döntési folyamatokban (pl. diákönkormányzati munkában).
           
21. Bátorítom a diákjaimat, hogy segítsék, mentorálják egymást, tanuljanak egymástól.
           
22. Az óráimon nagyobb teret kap a tanulók közötti interakció, mint az én előadásom, utasításaim.
           
23. Tanítás közben átlépem a tantárgyi kereteket.
           
24. Tankönyvekre és gyakorlófüzetekre hagyatkozom a tanítás során.
           
< Előző
Következő >
25. Arra biztatom a diákjaimat, hogy fogalmazzák meg a problémákat, és önállóan találjanak megoldásokat.
           
26. Alkalmazom a “megfordított osztályterem” ("flipped classroom") módszert.
           
27. Bevonom a tanulók családtagjait egy-egy iskolai tevékenységbe.
           
28. Drámapedagógiai módszereket és/vagy szerepjátékokat alkalmazok a tanításban.
           
29. (Mű)tárgyakat, szerkezeteket készítünk a diákokkal az éppen tanult témával kapcsolatban.
           
30. A tanóráim előkészítése, tervezése során együttműködöm más tantárgyakat oktató kollégáimmal.
           
< Előző
Következő >
31. A diákjaimmal részt veszünk helyi kezdeményezésekben (pl. helyi civil szervezetek akcióiban).
           
32. Külső szakembereket hívok meg, hogy kapcsolódjanak be egy-egy téma tanításába (pl. rendőrt, asztalost, tűzoltót, zenészt, képzőművészt stb.).
           
33. A tanóráimon a diákok csoportokban dolgoznak.
           
E-mail
Születési év
Neme*
Hány év tanítási gyakorlata van?*
Milyen iskolatípusban dolgozik jelenleg?*
       
Hány tanuló tanul az Ön iskolájában?*
Milyen településen található az iskolája?*
Hány olyan ingyenes, szabadon hozzáférhető továbbképzést, tréninget szervezett az iskolája (tankerülete) az elmúlt 3 tanévben, amely korszerű és/vagy alternatív oktatási módszerekkel volt kapcsolatos? *

< Előző