Generating PDF...

3. modul: A tananyagok pedagógiailag tudatos létrehozása és használata


Ebben a modulban többet megtudhat arról, hogy:

  • miképpen adaptálhatjuk a tananyagokat a heterogén tanulócsoportok igényeihez,
  • hogy érthetjük meg az egyes pedagógiai cselekvések hátterét és céljait, tehát „mit, mikor és legfőképpen miért csináljunk".


Melissa De Witte: 

Hogyan táplálja a mentorálás a szenvedélyt: inkább a szikrát tápláljuk, semmint keressük a lángot (angol nyelven)

The Chronicle of Evidence-Based Mentoring, 2018. június 20. (angol nyelvű anyag) A cikk segítségünkre lesz abban, hogy megtaláljuk, felfedezzük a diákjaink különleges érdeklődési területeit.
 

Georgina Ma: 

Tanítási tippek - Vegyes képességű osztályok

Shane English School (angol nyelvű anyag)
A szerző azzal érvel, hogy nem léteznek homogén osztályok vagy tanulócsoportok. A cikk felsorolja a vegyes képességű csoportokkal végzett munka nehézségeit, és megfontolandó megoldási lehetőségeket javasol.

 
Rachel E. White: 

A játék ereje 

Minnesota Children's Museum (angol nyelvű anyag)


Ez az összefoglaló segít megérteni a játék és játékosság pedagógiai előnyeit és jelentőségét.
Bár a publikáció a kisgyerekek játékait tárgyalja, a közölt eredményeket más korcsoportokra is alkalmazhatjuk.

Gondoljon azokra az osztályokra, amelyekben jelenleg tanít. A diákok miben különböznek egymástól?

Gondoljon például:
  • különleges, egyedi képességeikre;
  • különleges érdeklődési körükre és szenvedélyeikre;
  • arra területre, amelyen több támogatást igényelnek.

Olvassa el a modul legalább egy ajánlott forrásanyagát, hogy ezek alapján jobban átgondolhassa a témát. Írjon egy jegyzetet, amelyben megosztja gondolatait a fenti kérdésről, és keressen kapcsolódást a saját munkája és az olvasott források között.

A jegyzetet bemutathatja egy tanári értekezleten, vagy megoszthatja (offline vagy online) egy tanári közösségben. A gondolatait akár a Mindennapi Kreativitás csoportjában is közzéteheti.