Generating PDF...

Bevezetés

Üdvözöljük a „MINDENNAPI KREATIVITÁS” című, tanároknak szóló online képzésünk felületén!
Örvendünk, hogy csatlakozott hozzánk, reméljük, hasznosnak találja ezt a képzést.

A „Mindennapi kreativitás” képzést összeállította:

 

   
Szabó Tamás Péter Ph.D
Tanárképző Tanszék,
Jyväskyläi Egyetem
Fenyvesi Kristóf Ph.D
Tanárképző Tanszék,
Jyväskyläi Egyetem

A magyar fordítást a Spektrum Oktatási Központ munkatársai készítették.

A tananyag kidolgozásában és az online források összeállításában részt vettek továbbá a „Mindennapi kreativitás” projekt nemzetközi partnerei, illetve az alábbi szakemberek:

Mirja Tarnanen, Ph.D. (Jyväskyläi Egyetem)
Mikko Vesisenaho, Ph.D. (Jyväskyläi Egyetem)
Anna-Leena Kähkönen, Ph.D. (Jyväskyläi Egyetem)
Antti Lehtinen, Ph.D. (Jyväskyläi Egyetem)
Olli Merjovaara (Jyväskyläi Egyetem)
Gysbert Bergsma és Guydolph Dijkstra (Stichting VerbindMij)

Jukka Sinnemäki (Jyväskyläi Keresztény Iskola) az egyik workshop meghívott vendégeként inspiráló beszélgetést vezetett a képzésben részt vevő tanárokkal.

Mielőtt elkezdi a tanfolyamot, olvassa el a TANULÁSI ÚTMUTATÓT, majd végezze el a BEVEZETŐ FELADATOT, melynek címe: 
KREATIVITÁS AZ ISKOLÁMBAN! (Alább megtalálja mindkét hivatkozást.)

Ezután térjen vissza a tanfolyam FŐOLDALÁRA. Elsőként az 1. MODULBAN dolgozzon, utána viszont bármilyen sorrendben dolgozhat a modulokkal.
Az alábbiakban a képzés tartalmáról és szerkezetéről olvashat. Hálásak vagyunk romániai, magyarországi, olaszországi és hollandiai partnereinknek a tanfolyam tartalmára vonatkozó javaslataikért és visszajelzéseikért.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a képzéssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatbaprojektpartnerekkel .
Örömteli kreativitás-felfedezést!

A tanfolyam tematikus moduljai:
1. Modul – A tanárok közötti együttműködés elősegítése:
 • találjon együttműködő partnereket a kollégái között, az iskolájában;
 • közös, tantárgyi határokon átívelő projektek megvalósítása;
 • változások kezdeményezése, innováció elindítása.

2. Modul – Kreatív tanítás és a tanulás:
 • innovációs lehetőségek felkutatása;
 • az új módszerek és megközelítések adaptációjának és saját gyakorlatunkba történő beépítésének különböző módozatai.

3. Modul –A tananyagok és taneszközök pedagógiailag tudatos létrehozása és használata:
 • a tananyagok átalakítása a különböző tanulócsoportok igényei szerint,
 • az  egyes pedagógiai cselekvések hátterének és céljainak megértése.

4. Modul – Tanulóközpontú környezet az iskolában és az iskolán kívül
 • a tanulók bevonása saját tanulási környezetük megtervezésébe,
 • a tanulók valós szükségleteinek megértése és a tanítás átalakítása az igényeknek megfelelően,
 • a tanulási környezet átalakítási folyamatának játékossága és fesztelensége.

5. Modul – A tanulók, tanárok és szülők bevonása és motiválása:
 • a szülők és családtagok mint a tanulási közösség tagjai,
 • a tanulók, tanárok és családtagok közötti együttműködés szorgalmazása.

Időkeret:
Ez a képzés megközelítőleg 50 órát vesz igénybe:
 • A „Kreativitás az iskolánkban” projekt megvalósításához hozzávetőleg 15 órára lesz szükség.
 • Önálló olvasás, tanulás és reflexió: kb. 3 óra modulonként, azaz összesen 15 óra.
 • A záró feladat végrehajtásához („A kreativitás fejlesztése az iskolámban”) kb. 20 órára lesz szükség.

A képzés tartalmának szerkezete:
Az elméleti és gyakorlati tudás elmélyítését és a pedagógiai önreflexiót segítő eszközök:
 • Videók;
 • „Trükkök és tanácsok” – az interneten szabadon elérhető (Open Access) forrásokból;
 • Ajánlások;
 • Jó gyakorlatok feltérképezése.

Folytassa a „KREATIVITÁS AZ ISKOLÁNKBAN - BEVEZETŐ FELADAT” megoldásával (elérhető alább).

Ha megoldotta a bevezető feladatot, kezdjen el dolgozni az első modulban, majd tetszőleges sorrendben dolgozhat a modulokkal.
Kreativitás az iskolánkban – csoportos projekt

A cél: Ebben a projektben együtt kell dolgoznia tanár kollégáival. A projekt célja, hogy azonosítsák a kreativitás fejlesztésére alkalmas legjobb gyakorlatokat a közösségükben, és készítsenek erről egy projektbeszámolót. Ezt a beszámolót használhatják a későbbi iskolafejlesztési projektekhez, illetve a saját szakmai fejlődési tervükhöz is.

Ha közzé akarják tenni a beszámoló részleteit, előbb mindenképpen kérjék az iskola vezetőinek, illetve a videókban, fényképeken, vagy hanganyagokban szereplő személyeknek  (gyermekeknek és szüleiknek) a jóváhagyását; továbbá kérjék ki a szövegek szerzőinek vagy a felhasznált vizuális anyagok készítőinek engedélyét. (Ellenőrizzék, hogy a felhasználni kívánt anyagokat védi-e szerzői jog.)

A feladatra kijelölt idő: 15 óra

A feladat: Térképezze fel a legjobb kreatív gyakorlatokat a saját iskolájában!
 • Kezdje a saját oktatási filozófiájának és kreatív oktatásról alkotott saját definíciójának megfogalmazásával (lásd: Feladat az 1. modulban).
 • Gondolja át szokásos pedagógiai tevékenységét, és használja a kurzus számára kifejlesztett önértékelő eszközt, amely segít reflektálni saját módszereire, stratégiáira, eszközeire és technikáira.
 • A kollégáival közösen gyűjtsenek példákat, hogy bemutathassák, milyen szerepet kap, és hogyan jelenik meg a kreativitás az önök iskolájában. 

Válaszoljanak az alábbi kérdésekre:
 • Melyek a mi pedagógiai gyakorlatunk sikeres elemei, és mivel inspirálhatunk más iskolákat?
 • Milyen inspiráló példákat, ötleteket adhatunk más iskoláknak/tanároknak?
 • Mit kellene fejlesztenünk és hogyan?
 • Miről szeretnénk tanulni ezen a képzésen?

Módszerek és anyagok:
A fenti kérdések megválaszolásához vegyék figyelembe:
 • a saját szempontjaikat,
 • a tanulók szempontjait,
 • a szülők szempontjait, és
 • a kollégák véleményét is.


Gyűjtsenek fényképeket, írott anyagokat (a diákok munkáit, feladatait, a tanmenet vagy tanterv részleteit, stb.) és/vagy videókat, és beszéljék meg, hogyan jelenik meg a kreativitás ezekben.

Készíthetnek mini-interjúkat a kollégákkal, diákokkal és a szüleikkel is.

Emellett megkérhetik a diákokat, tanárokat, szülőket, hogy rajzoljanak/ fotózzanak/ vegyenek videóra olyan dolgokat, amelyek szerintük fontosak az iskolában, és beszélgessenek el velük arról, hogy miért az adott témát választották a fotókhoz vagy videókhoz.
A módszerek és a videóformátumok kiválasztásánál lehetnek rugalmasak.

Beszámoló:
A fentiek alapján készítsenek egy beszámolót, amelyben:

 • fogalmazzák meg kollégáikkal a kreativitás közös definícióját („Ez a mi csapatunk oktatási filozófiája, és mi így értelmezzük a kreatív oktatást!”) 150-200 szó terjedelemben;
 • válaszolják meg a két fenti kérdést (Melyek a mi pedagógiai gyakorlatunk sikeres elemei, és mivel inspirálhatunk más iskolákat?
  Milyen inspiráló példákat, ötleteket adhatunk más iskoláknak/tanároknak?) 700-900 szó terjedelemben;
 • mutassák be az iskolájuk legjobb gyakorlatait vizuális/multimédiás illusztrációkkal, hozzanak minimum négy-hat példát és röviden mutassák be azokat (50-100 szó példánként);
 • szerkesszenek egy nyilatkozatot a megszerzett engedélyekről és a a benyújtott anyagok közzétételéhez szükséges hozzájárulásokról (pl. videók, fotók).

A beszámolót szöveges dokumentum formájában készítsék el, de kiegészíthetik diákkal, videó fájlokkal, HTML dokumentumokkal, stb.

A beszámolót mutassák be egy tanári szemináriumon vagy egy tanári értekezleten.

Ha az iskolán kívül is be akarja mutatni a beszámolót (vagy annak részeit), megjelentetheti azt a „Mindennapi Kreativitás” projekt honlapján, ha elküldik a sec@sec.ro email címre.