Generating PDF...

Bevezetés

Üdvözöljük a „MINDENNAPI KREATIVITÁS” című, tanároknak szóló online képzésünk felületén! Örülünk, hogy csatlakozott hozzánk. Reméljük, hasznosnak találja ezt a képzést.

A „Mindennapi Kreativitás” képzést összeállította:
Szabó Tamás Péter Ph.D
Tanárképző Intézet, Jyväskylä Egyetem
Fenyvesi Kristóf Ph.D
Tanárképző Intézet, Jyväskylä Egyetem

A tanfolyam tananyagának kidolgozásában és az online tartalmak összeállításában részt vettek továbbá a „Mindennapi Kreativitás” projekt nemzetközi partnerei, illetve az alábbi szakemberek:

Mirja Tarnanen, Ph.D. (Jyväskylä-i Egyetem)
Mikko Vesisenaho, Ph.D. (Jyväskylä-i Egyetem)
Anna-Leena Kähkönen (Jyväskylä-i Egyetem)
Antti Lehtinen, Ph.D. (Jyväskylä-i Egyetem)
Olli Merjovaara (Jyväskylä-i Egyetem)
Gysbert Bergsma and Guydolph Dijkstra (Stichting VerbindMij)

Mielőtt elkezdi a tanfolyamot, olvassa el a TANULÁSI ÚTMUTATÓT, majd végezze el a BEVEZETŐ FELADATOT: KREATIVITÁS AZ ISKOLÁMBAN (Alább megtalálja mindkét hivatkozást).

Ezután térjen vissza a tanfolyam főoldalára. Elsőként az 1. MODULBAN dolgozzon, utána viszont bármilyen sorrendben dolgozhat a modulokkal.
Az alábbiakban információkat talál a tanfolyam tartalmáról és szerkezetéről. Hálásak vagyunk romániai, magyarországi, olaszországi és hollandiai partnereinknek a tanfolyam tartalmára vonatkozó javaslataikért és visszajelzéseikért.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a képzéssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a projektpartnerekkel https://creativeschools.eu/en/page/141/project-partners.
Örömteli kreativitás-felfedezést!


A tanfolyam tematikus moduljai:
1. Modul – A tanárok közötti együttműködés szorgalmazása:
 • találjon együttműködő partnereket az kollégái között;
 • közös, tantárgyhatárokon túlmutató projektek megvalósítása;
 • változások kezdeményezése, innováció elindítása.

2. Modul – A tanítás és a tanulás kreatív módjai:
 • innovációs lehetőségek;
 • új módszerek és elképzelések alkalmazása a saját tanítási gyakorlatunkba.

3. Modul –A tananyagok és taneszközök pedagógiailag tudatos létrehozása és használata:
 • a tananyagok átalakítása a különböző tanulócsoportok igényei szerint,
 • az  egyes pedagógiai cselekvések hátterének és céljainak megértése.

4. Modul – Tanulóközpontú környezet az iskolában és az iskolán kívül
 • a tanulók bevonása saját tanulási környezetük megtervezésébe,
 • a tanulók valós szükségleteinek megértése és a tanítás átalakítása az igényeknek megfelelően,
 • a tanulási környezet átalakítási folyamatának játékossága és fesztelensége.

5. Modul – A tanulók, tanárok és szülők bevonása és motiválása:
 • a szülők és családtagok mint a tanulási közösség tagjai,
 • a tanulók, tanárok és családtagok közötti együttműködés szorgalmazása.

Időkeret:
Ez a képzés megközelítőleg 50 órát vesz igénybe:
 • A kreativitás az én iskolámban projektre kb. 15 óra lesz szükség,
 • Önálló olvasás, tanulás és reflexió: kb. 3 óra modulonként, azaz összesen 15 óra,
 • A záró feladat végrehajtásához (A kreativitás fejlesztése az iskolámban) kb. 20 órára lesz szükség.

A képzés során használt tartalmak:
Az elméleti és gyakorlati tudás mélyítésére és a kinek-kinek a saját pedagógiai gyakorlatára való reflexió eszközei ezen a képzésen:
 • Videók;
 • „Trükkök és tanácsok” – internetes forrásokból;
 • Ajánlások;
 • A jó gyakorlatok feltérképezése.

Folytassa a KREATIVITÁS AZ ISKOLÁNKBAN -BEVEZETŐ FELADAT megoldásával (elérhető alább).

Ha megoldotta a bevezető feladatot, kezdjen el dolgozni az 1. Modulban, de utána tetszőleges sorrendben dolgozhat a modulokkal.
Kreativitás az iskolánkban – csoportos projekt

Cél: Ebben a projektben együtt kell dolgoznia a tanár kollégáival. A projekt célja, hogy megtalálják a kreativitás fejlesztésére alkalmas legjobb gyakorlatokat a közösségükben, és készítsenek erről egy projektbeszámolót. Ezt a beszámolót használhatják a későbbi iskolafejlesztési projektekhez, illetve a saját szakmai fejlődési tervükhöz is.

Ha közzé akarják tenni a beszámoló részleteit, előbb mindenképpen kérjék hozzá az iskola vezetőinek, illetve a videókban, fényképeken, vagy hanganyagokban szereplő személyeknek  (gyermekek és szüleik) a jóváhagyását; továbbá kérjék ki a szövegek szerzőinek, vagy a felhasznált vizuális anyagok készítőinek engedélyét (ellenőrizzék, hogy a felhasználni kívánt anyagokat védi-e szerzői jog).

A feladatra kijelölt idő: 15 óra

A feladat: Térképezze fel a legjobb kreatív gyakorlatokat a saját iskolájában.
 • Kezdje a saját oktatási filozófiájának és kreatív oktatásról alkotott saját definíciójának megfogalmazásával (lásd: feladat az 1. Modulban).
 • A kollégáival közösen, gyűjtsenek példákat, hogy bemutathassák, milyen szerepet kap, és hogyan jelenik meg a kreativitás az önök iskolájában. 

Válaszoljanak az alábbi kérdésekre:
 • Mi a helyes a mi pedagógiai gyakorlatunkban, és mi adhat inspirációt más iskolák számára?
 • Milyen inspiráló példákat, ötleteket adhatunk más iskoláknak/tanároknak?
 • Mit kellene fejlesztenünk és hogyan?
 • Mit szeretnénk megtanulni ezen a képzésen?

Módszerek és anyagok:
A fenti kérdések megválaszolásához vegyék figyelembe:
 • a saját szempontjaikat,
 • a tanulók szempontjait,
 • a szülők szempontjait, és
 • a kollégák véleményét is.


Gyűjtsenek fényképeket, írott anyagokat (a diákok munkáit, feladatait, a tanmenet, vagy tanterv részleteit, stb.) és/vagy videókat, és beszéljék meg, hogyan tükröződik ezekben a kreativitás.
Készíthetnek mini-interjúkat a kollégákkal, diákokkal és a szüleikkel is.
Emellett, megkérhetik a diákokat, tanárokat, szülőket, hogy rajzoljanak/ fotózzanak/ vegyenek videóra olyan dolgokat, amelyek szerintük fontosak az iskolában, és beszélgessenek el velük arról, hogy miért az adott témát választották a fotókhoz vagy videókhoz.
lehetnek rugalmasak a módszerek és a videó formátumok kiválasztásánál.

Beszámoló:
Készítsen egy beszámolót, amelyben:

 • Fogalmazzák meg kollégáikkal a kreativitás közös definícióját („Ez a mi csapatunk oktatási filozófiája, és mi így értelmezzük a kreatív oktatást!”) 150-200 szó terjedelemben;
 • Válaszolja meg a két fenti kérdést (1. Helyes gyakorlat és 2. A további fejlődés iránya), 700-900 szó terjedelemben;
 • Mutassa be az iskolájuk legjobb gyakorlatait vizuális/multimédiás illusztrációkkal, minimum 4-6 példával és ezek rövid leírásával (50-100 szó példánként);
 • Szerkesszen egy nyilatkozatot a megszerzett engedélyekről, és a a benyújtott anyagok közzétételéhez szükséges hozzájárulásokról (pl. videók, fotók).

A beszámolónak egy illusztrált szöveges dokumentumnak kell lennie. További tartalommal bővíthető (pl. diák, videó fájlok, HTML dokumentumok, stb.).

A beszámolót mutassák be egy tanári szemináriumon, vagy egy tanári ülésen az iskolában.

Ha az iskolán kívül is be akarják mutatni a beszámolót (vagy annak részeit), megjelentetheti azt a „Mindennapi Kreativitás” projekt honlapján, ha elküldik a sec@sec.ro email címre.