Generating PDF...

Eredmények

screenshot_1.png A projekt keretében a partnerség a következő intellektuális termékeket hozta létre:

1. Nemzetközi kutatási jelentés - "EVERYDAY CREATIVITY" RESEARCH & NEEDS ASSESSMENT (angol nyelven)

2. A tanárok kreativitását és továbbképzését tanulmányozó igényfelmérés, ennek részeként egy interaktív, online önértékelő eszköz.

3. Pedagógusoknak szóló blended (online és tantermi – Finnországban, Jyvaskyla-ben tartandó) képzés, melyet a Jyväskylä Egyetem Tanárképző Tanszékének tanárai tartanak „kreativitás az iskolában” témakörben.

4. EURÓPAI ISKOLÁK BELSŐ KREATÍV ERŐFORRÁSAINAK ERŐSÍTÉSE FINNORSZÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN. TANÁRI KÉZIKÖNYV

5. „Útmutató kreativitást és innovációt szorgalmazó tanároknak”, illetve pedagógusi portfólióba is beemelhető segédanyag:
4 darab plakát: A mindennapi kreativitást a mi iskolánkban azzal fejlesztjük, hogy:…     
                         Mit jelent kreatívnak lenni? A „Négy C” modell 
                         A mindennapi kreativítás oktatási kontextusban - kulcsfogalmak
                         Kreatív gondolkodás, tanítás, környezet, iskolák 
                                       

Összesen húsz tanár vett részt a blended képzésen és a finnországi továbbkézpésen, illetve több, mint 200 tanár az öt országban tartott műhelyfoglalkozásokon. Arra törkeszünk, hogy a tanárok olyan eszközöket és tudást szerezzenek, melyet valóban alkalmazni fognak saját osztáyukban, iskolájukban, így megközelítőleg 4000, 6 - 15 év közötti diákot fog érinteni a projekt.

A finn kreativitás-modellek alkalmazását a projektben résztvevő iskolák mindvégig dokumentálják, és ezen információk – az elkészült termékekkel egyetben – elérhetőek lesznek a projekt weboldalán.