Generating PDF...

Eredmények

outcomes.jpg A projekt keretében a partnerség a következő intellektuális termékek előállítását tervezi:1. A tanárok kreativitását és továbbképzését tanulmányozó igényfelmérés, ennek részeként egy interaktív, online önértékelő eszköz.
2. Pedagógusoknak szóló blended (online és tantermi – Finnországban, Jyvaskyla-ben tartandó) képzés, melyet a Jyväskylä Egyetem Tanárképző Tanszékének tanárai tartanak „kreativitás az iskolában” témakörben.
3. „Kreativitást és innovációt szorgalmazó tanárok kézikönyve”, mely tartalmazni fog egy pedagógusi portfólióba is beemelhető segédanyagot is.
Összesen húsz tanár fog résztvenni a blended képzésen és a finnországi továbbkézpésen, illetve összesen 200 tanár az öt országban tartott műhelyfoglalkozásokon. Arra törkeszünk, hogy a tanárok olyan eszközöket és tudást szerezzenek, melyet valóban alkalmazni fognak saját osztáyukban, iskolájukban, így megközelítőleg 4000, 6 - 15 év közötti diákot fog érinteni a projekt.

A finn kreativitás-modellek alkalmazását a projektben résztvevő iskolák mindvégig dokumentálják, és ezen információk – az elkészült termékekkel egyetben – elérhetőek lesznek a projekt weboldalán.