Generating PDF...

Céljaink

transparent.png A „Mindennapi kreativitás” projekt célja növelni a kreativítást és az innovációt az általános iskolák hétköznapi gyakorlatában, a tanárok továbbképzése  és a kreatív oktatás érdekében felhasználható oktatási segédanyagok elérhetővé tétele által. 

A projektet az Európai Bizottság támogatja az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek programja keretében, a projekt megvalósításában hét intézmény vesz részt öt európai országból: Jyväskylä Egyetem, Finnország; Borgorete Egyesület, Olaszország; M-Around Oktatási Tanácsadó Kft, Magyarország; BDF és InTheCity, Hollandia; a csíkszereai József Attila Általános Iskola és a Spektrum Oktatási Központ, Románia, ez utóbbi intézmény egyben a projekt koordinátora is.

A projekt aktívan bevonja a tanárokat és diákjaikat a kreatív oktatást/tanulást elősegítő gyakorlati módszerek alkalmazásába és népszerűsítésébe, a finnországi továbbképzést követően a finn oktatásból átvett kreatív módszereket és oktatási eszközöket a továbbképzésen részt vett tanárok saját körzetükben továbbadják és népszerűsítik. A projekt révén lehetőség nyílik ugyankkor a tanárok és tanulók számára az önreflexióra a tanítási illetve tanulási módszereiket, gyakorlatukat illetően.

A projekt keretében a partnerség a következő intellektuális termékek előállítását tervezi:

1. A tanárok kreativitását és továbbképzését tanulmányozó igényfelmérés, ennek részeként egy interaktív, online önértékelő eszköz.
2.  Pedagógusoknak szóló blended (online és tantermi – Finnországban, Jyvaskyla-ben tartandó) képzés, melyet a Jyväskylä Egyetem Tanárképző Tanszékének tanárai tartanak „kreativitás az iskolában” témakörben.
3. „Kreativitást és innovációt szorgalmazó tanárok kézikönyve”, mely tartalmazni fog egy pedagógusi portfólióba is beemelhető segédanyagot is.

Összesen húsz tanár fog résztvenni a blended képzésen és a finnországi továbbkézpésen, illetve összesen 200 tanár az öt országban tartott műhelyfoglalkozásokon. Arra törkeszünk, hogy a tanárok olyan eszközöket és tudást szerezzenek, melyet valóban alkalmazni fognak saját osztáyukban, iskolájukban,  így megközelítőleg 4000, 6 - 15 év közötti diákot fog érinteni a projekt.

A finn kreativitás-modellek alkalmazását a projektben résztvevő iskolák mindvégig dokumentálják,  és ezen információk – az elkészült termékekkel egyetben – elérhetőek lesznek a projekt weboldalán.