Generating PDF...

A kreativitás fejlesztése az iskolámban – ellenőrző projekt

Ebben a részben arra provokáljuk, hogy készítsen egy helyi fejlesztési tervet (projektet), és ültesse azt életbe a saját iskolájában.

Ha a projekt egészét vagy részleteit közzé szeretné tenni, ne feledkezzen meg arról, hogy engedélyt kérjen az iskola vezetőségétől, és mindazoktól, akik a kép és videoanyagon megjelennek, vagy akikkel hangfelvétel készül. Ugyanakkor kérjen engedélyt a felhasznált szövegek és képek szerzőitől (mindig ellenőrizze, hogy felhasználni kívánt anyagokat védi-e szerzői jog).

A projekt célja a kreativitás fejlesztése az ön iskolájában és az ön pedagógiai gyakorlatában. A projektnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
  • Azonosítson egy, a helyi iskolaközösség számára releváns pedagógiai kihívást;
  • Írjon egy helyi akciótervet a kihívások megválaszolására (meríthet ötleteket a megismert forrásokból);
  • Vigye végig meg a helyi fejlesztési projektet, és igyekezzen együttműködni a lehető legtöbb résztvevővel;
  • Értékeljék ki a megtett lépéseket (használhatja például a korábban használt önértékelési eszköz szempontjait);
  • Fenntarthatóság és további lépések.

Az alábbi forrásokból is ötleteket meríthetnek:

  • Design Thinking for Educators eszköztár, amelyet a regisztráció után ingyenesen letölthet. Ez magában foglal egy bevezetőt a dizájngondolkodásról, és egy Design Munkafüzetet is, amely szisztematikusan végigvezeti önt a tervezési folyamaton.
  • A Design Thinking Bootleg az „eszközök és módszerek tárháza”, amelyből szintén ihletet meríthet. Ez az anyag egy kártyagyűjtemény, ezeket ingyenesen letöltheti, kinyomtathatja, összekeverheti, és bármilyen sorrendben felhasználhatja.

Természetesen nem kötelező követnie a fenti forrásokat sem szerkezetükben, sem módszereikben, csak inspirációként ajánljuk önnek a feladat egyes elemeinek megoldására.

Ha úgy gondolja, hogy az ön projektjét jó gyakorlatként más tanároknak is érdemes lenne megismerni, örömmel fogadjuk az írott beszámolóját (kb. 1500 – 2000 szó) + bármilyen médiát, pl. videó, fotó, honlap, stb. amely az ön által életbe ültetett projektet vagy innovációt  dokumentálja. A beszámolókat (a beleegyező és az engedélyező nyilatkozatokkal ellátva) közzétesszük a Mindennapi Kreativitás Erasmus+ projekt honlapján.